Robot Arm Shadow

Šajā lapā atrodama lielākā daļa no mūsu paveiktajiem darbiem. Mājaslapas un dizaina materiālu paraugi, kā arī – citu projektu materiāli, kuri parāda mūsu krāsainās ikdienas rezultātus. Protams – ir projekti, kuru rezultātus nevar atspoguļot attēlu veidā – tie paliek tikai mūsu zināšanai. Mājaslapu paraugi, dizaina paraugi, mediju kampaņu piemēri, citi padarītie darbi un realizētie projekti.