Robot Arm Shadow

Kārļa Skrastiņa un Oskara Bārtuļa hokeja nometnes “Jaunie censoņi” mājaslapa.

Šī lapa ir veidota, balstoties uz CASPSULEs veidotās Oskara Bārtuļa hokeja kluba “BHC37” mājaslapas dizainiskajiem priekšrakstiem, daudzus elementus imantojot identiskus, pielāgojot un veidojot īpašus risinājumus hokeja nometnes vajadzībām.

Informācija

Kategorijas:

Dizaina materiāli Mājaslapas

Datums:

13, oktobris, 2018