Robot Arm Shadow

Mūsu sākums, jeb – kā izveidojās jauna aģentūra?

Mēs esam salīdzinoši nesen veidojusies reklāmas aģentūra. Izveidojāmies apvienojoties vairākiem dažādu nozaru un starpnozaru pārstāvjiem, dodot iespēju uzņēmumam piedāvāt plašu pakalpojumu klāstu.
Daļa sākotnēji iesaistīto jau ir pārnākuši pilna laika darbā pie mums, daļu piesaistām tikai tad, kad tas ir patiešām nepieciešams.

Mūsu lielākās vērtības. Mums svarīgās lietas.

Mums patīk zināt. Gan labās ziņas, gan sliktās. Mēs savos kolēģos un partneros novērtējam atklātību un ieinteresētību. Mēs iespēju robežās ar savu darbu palīdzam tiem, kuriem tas nepievciešams. Mēs atbalstam izglītību un labdarību – veidojot mājaslapas LSSF, Palīdzēsim viens otram, un RTU. Līdzam atrast finansējumu sporta organizācijām.
Mums ir svarīgas arī tradīcijas. Mūsu kolektīvā to kļūst aizvien vairāk.

Kā mēs vērtējam, kas ir mūsu stiprās puses?

Neviens nekad nebūs spēcīgs, zinošs un pieredzējis it visā. Arī mēs esam spēcīgāki vienā jomā, vājāki citā. Tieši tādēļ piedāvājam Jums mūsu vērtējumu par mūsu spējām.

Šis protams ir mūsu subjektīvais vērtējums. Pārliecināties varēsi tikai sadarbojoties ar mums.

Mājaslapu izstrāde

88%

Digitālais mārketings

80%

Mediju kampaņu vadība

82%

Pasākumu organizēšana un citi uzdevumu

74%

Mūsu ikdiena

Tā sastāv no daudziem projektiem, idejām. Šīs ir lielākās grupas, kuras veido mūsu darbadienu.

Mājaslapu izstrāde

Dažādu sarežģītības līmeņu mājaslapu izstrāde, pielietojot dažādus risinājumus. Viss ir atkarīgs no mājaslapas mērķa un partnera interesēm.

Pakalpojumi

Digitālais mārketings

Digitālā mārketinga kampaņu izstrāde, uzturēšana, pielietojot gan jau ierastos, tradicionālos risinājumus, gan meklējot jaunas pieejas.

Pakalpojumi

Mediju kampaņu vadība

Strādājam gan ar digitālajiem, gan drukātajiem medijiem. Plānojam un organizējam dažāda līmeņa mediju kampaņas ar dažādiem mērķiem.

Pakalpojumi

Reklāmas kanāls WiFi BūST

Jauns reklāmas kanāls Latvijā, kurš sniedz uzņēmumiem iespēju izmantot tā publisko Wi-Fi tīklu reklāmas vajadzībām.

Pakalpojumi
Vēlies sadarboties ar mums? Piezvani!

Mums uzticas…